Červen 2015

Jsou to lži?

18. června 2015 v 11:02 | Hančí
Po velmi, ale opravdu velmi dlouhé době mám možnost přispět malou úvahou k tématu týdne. Vyhnu se záměrným lžím, kdy má být posluchač uveden do omylu.
Všimla jsem si, že moji blízcí, a to jak v soukromém životě, tak i v pracovní sféře, mnohdy (tedy většinou) vykládají události, u kterých jsem rovněž byla, jinak, než si je pamatuji já. Zprvu jsem si myslela, že to jsou lži a že se roztáčí tzv. kolotoč lží. Začala jsem si dané situace "přehrávat" a snažila se vzpomenout na všechny okolní podněty - zvuky, barvy, vůně, přítomnost dalších osob, ..., snažila jsem se upomenout na události, které se v tu dobu odehrávaly a mne ovlivňovaly - pocit spokojenosti, něčí svatba, pohřeb, nemoc, úspěch, nezdar,.... Došla jsem k závěru, že každý z nás vnímá danou situaci jinak, klade důraz na něco, co pro něho je v ten moment nedůležité a s odstupem času to vypadá, že jsme každý byli někde jinde - na jiné schůzce, na jiném jednání,... Je to lež? NE - je to jen jiné vnímání reality.
Osobně se snažím pochopit, proč druhý "lže", zda se jedná o případ výše popsaný, nebo zda jde o lež záměrnou či o lež z nedostatku informací; zda jde o lež či jen o nepravdu?
Já osobně se snažím nelhat, říkat pravdu (i když je mnohdy nepříjemná), ale nevím, jak to vnímá mé okolí - věří mi, že vždy říkám pravdu?
Otázek je mnoho, jednoznačné odpovědi na ně neexistují - i proto je život tak krásný :-)
Mějme se rádi a vzájemně si neubližujme - Vaše Hančí