Červen 2012

Znáte něco moudřejšího? - II.

13. června 2012 v 21:58 | Hančí
Některá slova se mi okamžitě vybavují s pořekadlem či příslovím. Ne jinak je tomu i s tématem tohoto týdne; jak jinak, než s pořekadlem naší stařénky.

Krása pomíjí, ale blbost je věčná.

Za svůj život jsem se setkala se spoustou lidí různé úrovně vzdělání, z různého prostředí, pracujících na různých funkcích. A musím vám říct JE TO PRAVDA!!!
Nedejme se ovšem zmást, druhým směrem to nemusí platit :-)
Myslím, že je v tom vyjádřeno vše - krása v širokém slova smyslu, tzn. tělesná přitažlivost, příjemný tón hlasu, mírně chřípí dráždicí vůně, přirozená inteligence, empatie.... Zde narážíme na úzkou spojitost s tématem minulého týdne, protože neexistuje norma pro krásu, každý z nás má svá vnitřní kritéria, ať si je uvědomuje či ne.
Rovněž pro blbost platí totéž a jen musím podotknout, že není v žádném vztahu ke vzdělání!

Se slovem krása mi ještě okamžitě naskočí písnička, kterou si ráda zpívám a jsem při tom hrda.
Krásná je krásná je naše ČESKÁ tolik tolik hezká, krásná je krásná je naše ČESKÁ ZEM......

Krásně se vyspinkejte do krásného dne, budete-li se mile tvářit, usměje se na vás hned poránu krásný člověk v zrcadle, a hned vám vše půjde krásně odruky.... krásné je žít..... Hančí
Pozn. stařénka byla z úrodné Hané.

Znáte něco moudřejšího?

10. června 2012 v 22:37 | Hančí
Normálnost značí, že ten či onen, to či ono,... vyhovuje určité normě. No jo, ale co je to norma? Každá společnost, každé společenství ba i jedinec má své normy - a z toho jasně plyne, že vše splňuje kritéria normálnosti.
Nabízí se ovšem myšlenka vzájemného souladu norem a jejich nadřazenosti. Obyčejně jedinec či menší skupina, musí respektovat normy většího společenství či společnosti, aby nebyl považován za nenormálního.
Normálnost je na celovečerní filozofickou debatu.
Již několikrát jsem se zde zmiňovala o prosté moudrosti naší stařénky. Když jsem se od někud vrátila a povídala jsem ji kriticky o tom či onom, jak se kdo choval, co měl na sobě, co říkal, ... tak ona se zamyslela, pokývala hlavou a prohodila: "Noja, jenom tys, Haničko, plusklas do formy!"
No řekněte, je k tomu třeba něco dodávat?
Normální noc vám přeje normální Hančí