Červen 2010

Citát

16. června 2010 v 10:48 | Hančí |  aktualitka
Sapfó:
"A smrt je zlo,
 tak bozi uznali,
 vždyť kdyby krásná byla
 též by zmírali"

Rodič - advokát

11. června 2010 v 10:25 | Hančí
K napsání tohoto článečku o jedné z důležitých rolí rodičů mne inspiroval příspěvek mé oblíbené blogařky Kerria http://kerria.blog.cz/1006/souboj-maminek

Já se domnívám, že rodič má povinnost se dítěte zastat, bránit ho - být jeho advokát, vždy a všude. Pokud možno s objektivním nadhledem, ale uznávám, že to vždy nejde.
Domnívám se, že dítě musí mít své jistoty, musí vědět, že někdo hájí jeho práva.

Docela "obdivuji" maminky, které nechají ubližovat svému miláčkovi v nerovnoprávném boji - jiné zbraně, jiná váhová kategorie, jiné stádium vývoje,... (jedná se i o různé slovní napadání a urážení) je to počátek šikany pod dohledem a se schválením rodičů! A to je špatně! Pak to přeroste určitou mez a máme z toho celospolečenský téměř neřešitelný problém.

Dítě, které je šikanováno si myslí, že to tak má být - máma se dívala, když mne tloukli a kousali na pískovišti a nic neříkala...
Dítě, které šikanuje si myslí, že to se může - máme se dívala a byla hrdá, že vítězím...

Ale pozor, nebezpečí nehrozí jen od dětí. Mnoho dospělých hřeší na to, že dítěti se nevěří - je to přece ještě dítě! Víte, jak je to pro ty naše potomky ponižující? A troufám si říct, že mnohdy jsou nositelé zla mezi učiteli, trenéry, vedoucími kroužků,... mezi dospělými, kterým dítě důvěřuje a měli by být jeho vzorem. Mezi lidmi, kteří ukazují model chování dětem. Ty pak se domnívají, že k tomuto jedinci si mohou dovolit to, co učitel, trenér, vedoucí kroužku,... Zde pak nesmí selhat rodič!!!
Pokud nevěříte svému dítěti - ptejte se sami sebe proč? Proč si myslíte, že má důvod vám lhát? Proč věříte tomu dospělému, co je na "druhé" straně? Znáte ho lépe než své vlastní dítě? Pokud ano - stala se někde chyba a je ji potřeba řešit!

Přeji nám i našim dětem, aby v nás měli opravdové zázemí - ony nám to ve stáří oplatí.


každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb

1. června 2010 v 23:21 | Hančí |  pro všechny
Celá filozofie komunismu je obsažena v jeho základní myšlence: "Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb". Myslím si, že takový model může praktikovat jen silně morálně vyspělá společnost, zcela "čistá".
Kladu si otázku, zda je vůbec možné takového stavu docílit, zda je vůbec možné, aby tak vyspělá komunistická společnost měla vnitřní motivaci se dále rozvíjet. Každý prvek, byť je to jedinec či určité společenství, vede k rozvoji touha po úspěchu, touha uspět v konkurenčním boji, nespokojenost se stávajícím stavem. Průměrní se dostávají z průměru právě díky nespokojenosti, díky touze dosáhnout něčeho.
Kladu si otázku, zda by ti průměrní odevzdávali elespoň průměrné výsledky. O těch cca 6% nadprůměrných nemám obavu. Ti pracují na 200% díky vnitřní motivaci a pracovali by tak v jakékoli společnosti bez ohledu na vlastní prospěch. Ti jsou motivovaní dobrým pocitem z toho co dokáží - nejde jim o hmotné statky, jde jim jen o morální uznání. Tím mám na mysli skutečně "špičkové", ne různé podvodníky a nemorální zbohatlíky.
Komunismus je, dle mého názoru, utopie.
Když si někdo myslí, že tady byl před rokem 1989 komunismus, tak se hluboce mýlí. Tady se dokonce ani komunismus nebudoval. Pouze někteří zneužívali moc, která jim byla dána. Ptám se: "Zneužívají dnes někteří  moc, která je jim dána?" Jak je na tom dnes 90% českého národa? Myslím, že drží hubu a krok. Jaký je rozdíl pro obyčejné lidi? Mohou si koupit banány či kakao bez fronty, mohou jet do Jugošky, nemusí do práce, ... školství degradované, zdravotnictví zdevastované, zemědělství zlikvidované, státní majetek rozdaný, důchody rozfofrované, stát  zadlužený,  obyvatelstvo vystresované, ... Platí elespoň heslo: "Každý podle svých schopností, každému podle jeho zásluh?" Asi ani to ne. A co hůř, neplatí ani jedna jeho část. Mám obavu, že platí  - pro některé u koryt - lidové motto socialismu : "Kdo nekrade, okrádá svoji rodinu."  A díky tomu se nám tu vytvořila vrtva miliardářů. Na prstech ruky by se spočítali Ti, kteří k majetku přišli poctivou prací.
Pěkné dny všem. Hančí